30.9.10

Ενημέρωση σχετικά με τις πληρωμές των ωρομισθίων της ΠΔΣ για το έτος 2009-2010

Μετά από επικοινωνία με τον υπεύθυνο για τα θέματα της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, κ. Κατατριώτη λάβαμε την επίσημη ενημέρωση ότι μέχρι τη Δευτέρα 4-10 (το πολύ μέχρι Τρίτη 5-10, όπως χαρακτηριστικά είπε) θα έχουν πληρωθεί τα δεδουλευμένα μέχρι το μήνα Μάρτιο και θα έχουν τακτοποιηθεί οι υποχρεώσεις προς το ΙΚΑ. Για τα υπόλοιπα χρήματα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από το Υπουργείο.